نایلکس

نمایش 1–12 از 13 نتیجه

 • نایلکس دسته رکابی | قیمت روز نایلکس دسته رکابی | نایلون دسته رکابی | نایلون دسته رکابی ساده | قیمت عمده نایلون دسته رکابی | چاپ نایلون دسته رکابی | نایلون دسته دار رکابی | تولید نایلون دسته رکابی | تولید کننده نایلون دسته رکابی | چاپ سیلک روی نایلون دسته رکابی | پلاستیک دسته رکابی | کیسه پلاستیکی دسته رکابی | قیمت پلاستیک دسته رکابی | پلاستیک دسته دار رکابی | کیسه دسته دار | چاپ نایلکس دسته رکابی | چاپ روی نایلکس دسته دارادامه مطلب
 • نایلون میوه | نایلون میوه برای مراسم ختم | نایلون میوه ها | نایلون بسته بندی میوه خشک | قیمت عمده نایلون میوه | قیمت نایلون میوه | نایلون پک میوه | خرید نایلون میوه | نایلون نگهداری میوه | تولید نایلون میوه | پلاستیک میوه ختم | پلاستیک میوه | پلاستیک نگهدارنده میوه | پلاستیک روی میوه | بسته بندی میوه تکی | بسته بندی میوه صادراتی | خط تولید بسته بندی میوه | سلفون میوه | سلفون روی میوه | قیمت سلفون میوه | سلفون برای میوه | سلفون کشی میوه | سلفون بسته بندی میوه | سلفون کشیدن روی میوه | بسته بندی میوه صادراتی | شرکت بسته بندی میوه صادراتی | نایلکس میوه فروشی | قیمت نایلکس میوه | نایلون جای خیارادامه مطلب
 • نایلکس تبلیغاتی | نایلکس تبلیغاتی تهران | قیمت نایلکس تبلیغاتی | سفارش نایلکس تبلیغاتی | طراحی نایلکس تبلیغاتی | تولید نایلکس تبلیغاتی | چاپ نایلکس تبلیغاتی | طرح نایلکس تبلیغاتی | تولید کننده نایلکس تبلیغاتیادامه مطلب
 • نایلون فروشگاهی | نایلون فروشگاهی عمده | نایلون فروشگاهی کرج | نایلون فروشگاهی مشهد | چاپ نایلون فروشگاهی | خرید نایلون فروشگاهی | قیمت چاپ نایلون فروشگاه | قیمت نایلون فروشگاهی | چاپ نایلون فروشگاهی تبریز | تولید نایلون فروشگاهی | فروش عمده نایلون فروشگاهی | نایلون دسته دار فروشگاهی | پلاستیک فروشگاهی | چاپ پلاستیک فروشگاهی | خرید پلاستیک فروشگاهی | تولید پلاستیک فروشگاهی | کیسه فروشگاهی | چاپ کیسه فروشگاهی | کیسه نایلون فروشگاهی | تولید کیسه فروشگاهی | نایلکس فروشگاهی | چاپ نایلکس فروشگاهی | خرید نایلکس فروشگاهی | فروش نایلکس فروشگاهی | قیمت نایلکس فروشگاهی | سفارش نایلکس فروشگاهی | قیمت چاپ نایلکس فروشگاهی | خرید عمده نایلکس فروشگاهیادامه مطلب
 • نایلون شیری | نایلون شیری صادراتی | قیمت نایلون شیری | نایلون رکابی شیری | چاپ نایلون شیری | تولیدی نایلون شیری | تولید نایلون شیری | نایلون پشت شیری | کیسه نایلون شیری | تولید کننده نایلون شیری | پلاستیک شیری | فروش پلاستیک شیری | نایلکس شیری | قیمت نایلکس شیری | ترکیب نایلکس شیری | قیمت پلاستیک نایلکس شیری | تولید کننده نایلکس شیریادامه مطلب
 • نایلون رنگی | نایلون رنگی دسته دار | نایلون رنگی متری | نایلون رنگی رولی | نایلون رنگی کوچک | نایلون رنگی ضایعات | نایلون رنگی شفاف | نایلون حبابدار رنگی | چاپ نایلون رنگی | نایلون ضخیم رنگی | قیمت نایلون ضخیم رنگی | نایلکس رنگی | نایلکس رنگی دسته دار | چاپ نایلکس رنگی | قیمت نایلکس رنگی | کیسه نایلکس رنگی | انواع نایلکس رنگی | قیمت نایلکس رنگی دسته دار | ترکیب نایلکس رنگیادامه مطلب
 • کیسه پلاستیکی | کیسه پلاستیکی دسته دار | کیسه پلاستیکی بزرگ | کیسه پلاستیکی زیپ دار | کیسه پلاستیکی طرح دار | کیسه پلاستیکی شفاف | کیسه پلاستیکی بسته بندی | کیسه های پلاستیکی بسته بندی | کیسه پلاستیک بسته بندی | خرید کیسه نایلون بسته بندی | کیسه پلاستیک زیپ دار | کیسه پلاستیک طرح دار | کیسه پلاستیک کیلویی | کیسه پلاستیک دسته دار | کیسه پلاستیک کوچک | کیسه پلاستیک فانتزی | کیسه پلاستیکی دسته دار بزرگ | خرید کیسه پلاستیک دسته دار | خرید کیسه پلاستیک طرح دار | کیسه نایلونی زیپ دار | قیمت انواع کیسه پلاستیکی | انواع کیسه های پلاستیکی | پلاستیک کیسه ایادامه مطلب
 • نایلون طرح دار | نایلون طرح دار فانتزی | نایلون طرح دار کیلویی | نایلون طرح دار متری | قیمت نایلون طرح دار | خرید نایلون طرح دار | خرید اینترنتی نایلون طرح دار | فروش عمده نایلون طرح دار | قیمت نایلون طرح دار کیلویی | نایلون طرح دار کوچک | تولیدی نایلون طرح دار | پلاستیک طرح دار عمده | پلاستیک طرح دار متری | خرید پلاستیک طرح دار | خرید کیسه پلاستیک طرح دار | خرید پلاستیک دسته دار طرح دار | کیسه های طرح دار | کیسه نایلونی طرح دار | کیسه پلاستیکی طرح دار | قیمت پلاستیک طرح دار | نایلکس طرح دار | نایلکس طرح دار فروش | خرید نایلکس طرح دار | قیمت نایلکس طرح دار | مرکز فروش نایلکس طرح دارادامه مطلب
 • پلاستیک کیلویی | پلاستیک کیلویی چنده | پلاستیک کیلویی مشهد | پلاستیک کیلویی اصفهان | پلاستیک کیلویی شیراز | پلاستیک کیلویی طرح دار | پلاستیک کیلویی چند | قیمت پلاستیک کیلویی | پلاستیک زباله کیلویی | نایلون کیلویی چند | نایلون کیلویی تهران | نایلون کیلویی مشهد | خرید نایلون کیلویی | کیسه نایلون کیلویی | قیمت نایلون کیلویی عمده | چاپ نایلون کیلویی | نایلون زباله کیلویی | قیمت نایلکس کیلویی | قیمت نایلکس دسته دار کیلویی | قیمت نایلون عریض کیلویی | قیمت نایلون دسته دار کیلویی | فروش نایلون کیلویی | خرید کیسه نایلون کیلویی | خرید نایلون دسته دار کیلویی | قیمت نایلون کیلویی ساده | قیمت چاپ نایلون کیلویی | نایلون ده کیلوییادامه مطلب
 • کیسه فریزر فله | کیسه فریزر فله ای | قیمت کیسه فریزر فله | خرید کیسه فریزر فله | خرید کیسه فریزر فله ای | نایلون فریزر فله | خرید نایلون فریزر فله | پلاستیک فریزر فله ای | صادرات کیسه فریزر | کیسه فریزر کیلویی | کیسه فریزر کیلویی | قیمت کیسه فریزر کیلویی | قیمت کیسه فریزر یک کیلویی | کیسه فریزر یک کیلویی | کیسه فریزر نیم کیلویی | کیسه فریزر رولی یک کیلویی | پلاستیک فریزر کیلویی | قیمت پلاستیک فریزر کیلویی | قیمت کیسه فریزر نیم کیلویی | قیمت کیسه فریزر نیم کیلویی | خرید کیسه فریزر کیلویی | کیسه فریزر عمده | کیسه فریزر رولی عمده | تولید کیسه فریزر عمده | فروش عمده کیسه فریزر رولیادامه مطلب
 • نایلکس عمده | قیمت نایلکس عمده | فروش نایلکس عمده | نایلکس رکابی عمده | قیمت عمده نایلکس در تهران | پخش عمده نایلکس | فروش عمده نایلکس دسته دار | قیمت عمده نایلکس دسته دار | نایلکس دسته دار عمده | خریدار عمده نایلکس | پخش عمده نایلکس در کرج | قیمت نایلکس کیلویی | قیمت نایلکس دسته دار کیلویی | قیمت فروش عمده نایلکس دسته دار | قیمت نایلکس به صورت عمدهادامه مطلب
 • نایلکس رولی | نایلکس رکابی رولی | قیمت نایلکس رولی | تولید نایلکس رولی | نایلکس دسته دار رولی | تولید کننده نایلکس رولی | پلاستیک رولی ضخیم | پلاستیک رولی بسته بندی | پلاستیک رولیادامه مطلب

فرایند تولید و انواع نایلکس

نایلکس

نایلکس یکی از مشتقات مواد اولیه پلی اتیلنی است که کاربرد گسترده ای در صنعت تولید پلاستیک های دسته دار، پلاستیک بسته بندی و فیلم های پلاستیکی دارد.

خط تولید بسپار نگار از سال 1376 در صنعت تولید و چاپ انواع فیلم های پلیمری فعالیت می کند و قادر به تولید انواع نایلکس به صورت رولی (فیلم)، کیسه های دسته رکابی ته دوخت، نایلکس های بسته بندی بغل دوخت و مرکز دوخت و بیشمار کاربرد دیگر می شود.

مواد اولیه نایلکس چیست ؟

نایلکس همان پلی اتیلن سنگین با چاگالی بالاست که نام انحصاری مواد اولیه آن HDPE می باشد.

HDPE مخفف چیست ؟ High به معنای بالا (چگالی بالا)، Density به معنای تراکم (چگالی) و PE نام مختصر شده پلی اتیلن می باشد. بنابرین نایلکس به معنای مواد اولیه پلی اتیلنی با چگالی بالا می باشد.

ترکیب مواد اولیه نایلکسی چیست ؟ نایلکس به طور کامل با استفاده از مواد اولیه پلی اتیلنی سنگین تشکیل نمی شود، بلکه به صورت ترکیبی از 80 درصد مواد اولیه پلی اتیلنی سنگین و 20 درصد پلی اتیلن سنگین یا دیگر ترکیب های درخواستی از سمت مشتری تشکیل می شود.

انواع نایلکس و کاربرد های آن

نایلکس دارای کاربرد محدود تری نسبت به نایلون می باشد که شامل موارد زیر است.

 • پلاستیک دسته رکابی : کیسه های دسته رکابی به صورت روده تولید شده و سپس به صورت ته دوخت و برش به شکل این نوع کیسه برای حمل و نقل تبدیل می شود. عمده کاربرد نایلکس برای تولید این محصول در ابعاد های متنوع می باشد.
 • دیگر پلاستیک های دسته دار : اغلب پلاستیک های دسته دار با استفاده از مواد اولیه نایلونی تولید می شود اما بنا به درخواست مشتری امکان تولید با مواد نایلکسی هم امکان پذیر است.
 • نایلکس بسته بندی : نایلکس به دلیل وجود برخی از ویژگی ها کمتر به عنوان پلاستیک بسته بندی مورد استفاده قرار می گیرد.
 • نایلکس رولی : نایلکس رولی دسته رکابی پرفراژ دار یا نایلکس های رولی ساده تک لا، دو لا و … برای کاربرد متفاوت مورد استفاده قرار می گیرد.

دیگر کاربرد های مهم مواد اولیه نایلکسی برای تولید کیسه زباله، کیسه فریز، دستکش یکبار مصرف، سفره یکبار مصرف می باشد.

خواص نایلکس

محصولاتی که با استفاده از مواد اولیه نایلکسی تولید می شود دارای برخی از خواص و ویژگی ها می باشد که شامل موارد زیر می شود.

 • کشسانی بیشتر نسبت به مواد اولیه نایلونی
 • مقاومت بالاتر در برابر فشار و ضربه نسبت به نایلون
 • جنس خشک و پر سر و صدا
 • ظاهر براق تر نسبت به نایلون
 • قیمت اقتصادی تر

دستگاه تولید نایلکس

دستگاه تولید نایلون و نایلکس یکسان می باشد اما طول دستگاه و غالب های آن به علت خروجی متفاوت،  ضخامت متفاوت و دما ذوب متفاوت دارای برخی از تفاوت ها است.

اصلی ترین دلیل کیفیت بالا تولید نایلکس دستگاه به روز و مهم تر از آن ترکیب مواد اولیه و اپراتور با تجربه می باشد.

چاپ و طراحی نایلکس

شرکت بسپار نگار تمام خدمات چاپ روی فیلم های پلیمری و غیر پلیمری انعطاف پذیر را پشتیبانی می کند و با جمع آوری تیم طراحی بسته بندی های انعطاف پذیر قادر به تحویل فایل چاپی در کمترین بازه زمانی مطابق با ایده آل ذهنی شما می باشد.

دستگاه های موجود در کارخانه بسپار نگار برای چاپ روی رول نایلکس شامل موارد زیر می شود.

 • دستگاه چاپ فلکسو سیلندر مرکز 8 رنگ عرض 150 سانتی متر : این دستگاه چاپی با کیفیت و جزئیات بالا همراه با تفکیک رنگی عالی قادر به چاپ روی فیلم های نایلکسی تا سقف 8 رنگ با قابلیت چاپ پر جزیئات ترین تصاویر هم می باشد.
 • دستگاه چاپ فلکسو استک 4 رنگ عرض 130 سانتی متر : این دستگاه چاپی امکان چاپ دو رو خصوصات برای کیسه دسته رکابی را فراهم می کند.

چاپ هلیو گراور مخصوص فیلم های سلفونی (PP) در انواع OPP، BOPP، CPP و فیلم پلی استر (BOPET) می باشد و امکان چاپ روی فیلم های پلی اتیلنی را ندارد.

قیمت تولید، چاپ و دوخت نایلکس

با توجه به فراوانی محصولات نایلکسی امکان ارائه لیست قیمت داخل وب سایت وجود ندارد، بنابراین برای دریافت دقیق تولید لطفا مشخصات و دستور تولید محصول مورد نیاز خود را با مشاوران فروش ما هماهنگ کنید تا پس از کارشناسی دقیق قیمت تولید و چاپ و زمان تحویل بار درب کارخانه خدمت شما اعلام شود.

برخی از عوامل تاثیر گذار در قیمت نایلکس شامل موارد زیر می شود.

 • قیمت روز مواد اولیه پتروشیمی
 • اجرت تولید
 • اجرت دوخت
 • میزان سفارش
 • هزینه رنگ و حلال
 • اجرت چاپ
 • ابعاد و ضخامت تولید

ابعاد و ضخامت تولید

شرکت بسپار نگار با استفاده از به روز ترین ماشین آلات تولید نایلون و نایلکس قادر به ثبت سفارش شما از عرض 5 سانتی متر تا عریض 22 متر بدون هیچ محدودیتی می باشد. از ضخامت 10 تا 450 میکرون، قابلیت تولید بدون تلرانس ضخامتی امکان پذیر است.