بسته بندی پروتئین سویا سویپاک بهشهر

اطلاعات تولید این محصول عبارتند از :

  • فاصله فتوسل تا فتوسل 24 سانتی متر
  • عرض رول 36 سانتی متر
  • 2 لایه : متالایز+ شفاف
  • میزان سفارش : 5تن
  • چاپ : فلکسو 8 رنگ
  • نام محصول: سویا سویپاک
  • شهر: مازندران
  • ضخامت: 40 میکرون
بسته بندی پروتئین سویا سویپاک بهشهر | بسته بندی سویا سویپاک

بسته بندی پروتئین سویا سویپاک بهشهر | بسته بندی سویا سویپاک

بسته بندی پروتئین سویا سویپاک بهشهر | بسته بندی سویا سویپاک

بسته بندی پروتئین سویا سویپاک بهشهر | بسته بندی سویا سویپاک

بسته بندی پروتئین سویا سویپاک بهشهر | بسته بندی سویا سویپاک

بسته بندی پروتئین سویا سویپاک بهشهر | بسته بندی سویا سویپاک

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.